Każde szkolenie odbywa się w określonym miejscu i czasie. Nauczanie zdalne umożliwia specjalna platforma elearningowa od Elearneo.dev. Ponieważ stanowi miejsce „spotkań” uczestników z prowadzącym, pełni funkcję tradycyjnej sali konferencyjnej. Do czego potrzebna jest platforma elearningowa?

Do czego potrzebna jest platforma elearningowa

Do czego potrzebna jest platforma elearningowa?

Platformy użyjesz do skutecznego i łatwego prowadzenia szkoleń, edukowania, wymiany informacji, spotkań branżowych czy konferencji. Każde wydarzenie które przeprowadzisz może zachować historię co ułatwi powtórki i wprowadzanie modyfikacji. Zasady uczestnictwa w wirtualnym szkoleniu czy prowadzeniu lekcji są podobne, jak w przypadku stacjonarnego. Na początku należy wejść, czyli zalogować się poprzez udostępnione przez prowadzącego dane dostępowe. Identyfikacja następuje dzięki nazwom wprowadzonym przez użytkowników – można powiedzieć, że w ten sposób się przedstawiają. Zajęcie odpowiedniego miejsca „na sali” odbywa się dzięki tak zwanym „pokojom” – platformy webinarowe umożliwiają w ten sposób dzielenie uczestników na grupy. Czat (w przypadku większych spotkań) lub video-konferencja (przy mniejszej liczbie osób) umożliwiają z kolei czynny udział w szkoleniu – zadawanie pytań, podsuwanie sugestii, prezentowanie pomysłów.

Wyposażenie wirtualnej sali konferencyjnej również działa na podobnej zasadzie, co w zwykłej.

Platforma Elearneo oferuje prowadzącym m.in. tablice, które umożliwiają wizualizację pomysłów lub zapisywanie najważniejszych punktów czy spostrzeżeń. Pokaz slajdów, filmów i obrazów lub prezentacja działania (np. jakiegoś programu) są możliwe dzięki funkcji udostępniania ekranu – a nie dzięki rzutnikowi, jak w przypadku stacjonarnego szkolenia. Odbiór dźwięku i obrazu to element, który zależy od jakości połączenia z siecią i sprzętu (np. głośników i mikrofonu) uczestników oraz prowadzącego.

Do czego potrzebna jest platforma elearningowa? Platforma stanowi podstawę zdalnego nauczania. Elearneo.dev oferuje mnóstwo możliwości – szeroki wybór wirtualnych „sal konferencyjnych”. Umożliwimy Wam skutecznie dopasowanie platformy do rodzaju szkolenia.