Czym są platformy elearningowe i jakie są korzyści z ich wykorzystania w firmie?

Platformy elearningowe spełniają w ostatnim czasie wiele funkcji. Zastępują sale konferencyjne i wykładowe, służą do komunikacji biznesowej, umożliwiają pracę zespołową oraz przeprowadzanie kursów online. Wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi spowodował powstanie wielu rozwiązań umożliwiających zdalne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednym z nich jest ELEARNEO. Jakie korzyści dla firmy daje wykorzystanie tej platformy elearningowej?

Czym są platformy elearningowe

Wykwalifikowana kadra

Platformy elearningowe umożliwiają przeprowadzanie szkoleń online, równie wartościowych co tradycyjne. Pozwala tworzyć kursy w czasie rzeczywistym lub przesyłać uczestnikom gotowe, przygotowane wcześniej (lub kupione) materiały szkoleniowe.  Standardowe webinary czy webcasty nie dają takiej możliwości. Wybór formy nauczania daje prowadzącym swobodę tworzenia kursów dopasowanych do indywidualnych preferencji.

Praca zespołowa dzięki Elearneo.dev

Co dwie głowy, to nie jedna. Przygotowanie wartościowego systemu nauczania jest pracochłonnym procesem, wymagającym dużego zaangażowania. Nawet dla najlepszego, ale pojedynczego szkoleniowca, może być to zbyt trudne. Kursy na ELEARNEO mogą być przygotowane przez kilka osób jednocześnie, dzięki czemu opracowywanie materiałów jest szybsze i wygodniejsze. Firma, która nie dysponuje dostateczną liczbą specjalistów w dziedzinie e-learningu, może skorzystać z oferty dostępnej na https://elearneo.dev/ i kupić gotowe szkolenie na wybrany temat.

Skuteczna strategia nauczania

Efektywne przyswajanie wiedzy i zdobywanie umiejętności jest możliwe dzięki spójnemu, dopracowanemu systemowi nauczania. Polega on nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również (przede wszystkim?) na monitorowaniu rezultatów nauczania oraz na bieżącym udoskonalaniu tego systemu. Wpływa to na jakość przeprowadzanych szkoleń – pozwala eliminować błędy, wprowadzać coraz skuteczniejsze metody przekazywania wiedzy oraz jak najlepiej dostosowywać kursy do realiów firmy.

Platformy elearningowe to komunikacja

Obecnie jednym z najpopularniejszych komunikatorów są Messenger, WhatsApp czy poczta e-mail. Pierwszy charakteryzuje wygodne i szybkie przesyłanie informacji, do działania wymaga jednak aktywnego konta na Facebooku. E-mail bardziej przypomina oficjalną korespondencję, lecz porozumiewanie się nie jest tak dynamiczne, jak w przypadku komunikatorów. Platformy elearningowe pozwalaja na komfortowe i szybkie komunikowanie się między uczestnikami szkolenia dzięki forum dyskusyjnemu i e-mailom.