Plusy i minusy – szkolenia stacjonarne i szkolenia online

Dokształcanie pracowników to jeden z (wielu) obowiązków przedsiębiorcy. To ich praca przekłada się bowiem na sukces firmy. Głównymi czynnikami, mającymi wpływ na jej efektywność, jest szybkość i precyzja. Istnieje wiele narzędzi, których zadaniem jest ułatwianie pracy. Za przykład weźmy programy biurowe (np. Excel, Asana, Hootsuite), które znacznie ułatwiają i skracają czas wykonywania zadań oraz przekładają się na jakość ich wykonania. Obsługa takich programów nie zawsze jest jasna dla wszystkich – szkolenia stacjonarne i e-learning pozwalają przekazać pracownikom wiedzę umożliwiającą sprawne korzystanie z przydatnych narzędzi. W dobie pandemii wybór formy kształcenia jest ograniczony – możliwe jest tylko nauczanie online. Przyjrzyjmy się więc wadom i zaletom szkoleń stacjonarnych i e-learningu.

Szkolenia stacjonarne

…czyli twarzą w twarz. Bezpośredni kontakt nadawcy (nauczyciela) i odbiorców (słuchaczy/uczących się) niewątpliwie wpływa na zaangażowanie obu stron. Ewentualne wątpliwości są rozwiewane na bieżąco dzięki możliwości swobodnego zadawania pytań. Udział w tradycyjnym szkoleniu nie wymaga obsługi dodatkowych programów (platform webinarowych) – wystarczy sama obecność. Osoby mniej „sprawne informatycznie” lepiej odnajdują się więc w takiej formie nauczania. Przebieg szkolenia stacjonarnego jest w mniejszym stopniu uzależniony od jakości połączenia z Internetem. W sieci znajdują się materiały i programy, jednak jeśli prowadzący przygotuje się wcześniej (opracuje prezentacje, filmy instruktażowe), może poprowadzić wartościowe szkolenie bez dostępu do Internetu.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w danym miejscu i czasie, z wykorzystaniem określonych narzędzi. To od tych czynników zależy, jak przebiegnie kurs. Ważnym elementem jest więc przygotowanie sali konferencyjnej. Takie miejsce powinno mieć dobrą akustykę i mikroklimat sprzyjający skupieniu (odpowiednia temperatura, wilgotność, nasłonecznienie). Duszna, ciasna salka, w której promienie słońca wpadające przez okno rażą odbiorców z pewnością nie wpłyną dobrze na jakość szkolenia. Do przeprowadzenia tradycyjnego kursu niejednokrotnie potrzebny jest dobry sprzęt – głośniki, mikrofon, rzutnik. Usterka któregoś z nich może uniemożliwić szkolenie.

Zalety Wady
 • Zaangażowanie odbiorców
 • Bezpośredni kontakt (szybka informacja zwrotna)
 • Udział poprzez obecność (bez obsługi programów)
 • Niezależność od połączenia z Internetem
 • Przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc
 • Odpowiednia ilość materiałów konferencyjnych
 • Powodzenie uzależnione od warunków panujących na sali
 •  Zawodność sprzętu

 

Szkolenia online

Wirtualne szkolenia dają duży komfort organizacyjny – mogą obywać się w dowolnym miejscu i czasie, nie wymagają także należycie wyposażonej sali konferencyjnej. Wystarczy poinformować uczestników o terminie spotkania, by zasiedli przed komputerami w odpowiednim czasie. Do zorganizowania kursu online wystarczy odpowiednia platforma webinarowa (jednakowa u wszystkich uczestników), która spełni rolę sali konferencyjnej. Takie platformy oferują wiele opcji, takich jak udostępnianie ekranu/prezentacji, czaty wideo/tekstowe czy wirtualne tablice, które upodabniają szkolenie online do tradycyjnego. Warto też zwrócić uwagę na komfort uczestników. Wiele osób, kontaktując się w sposób pośredni (przez Internet) nabiera pewności – śmielej zadaje pytania, które na tradycyjnym szkoleniu odpuściłoby sobie w obawie przed oceną innych.

Online, czyli z dostępem do Internetu. E-learning jest niemożliwy bez sieci, a prawidłowy przekaz informacji jest uzależniony od szybkości i jakości połączenia. Barierą może być również wybór odpowiedniej platformy webinarowej, której obsługa nie sprawi trudności zarówno prowadzącemu, jak i uczestnikom. Niektóre z nich są płatne, co może zniechęcić pracodawcę do e-learningu. Praca zdalna, a więc także zdalne uczenie się jest mniej efektywne niż tradycyjne – dlatego e-learning stawia wyższą poprzeczkę przed prowadzącym szkolenie. Ważne jest więc przygotowanie nie tylko wartościowej, ale przede wszystkim interesującej treści, która zaangażuje pracowników.

Zalety Wady
 • Dowolny czas i miejsce
 • Komfort uczestników (fizyczny i psychiczny)
 • Łatwe w obsłudze platformy webinarowe oferujące wiele opcji
 •  Łatwy dostęp do materiałów
 •  Zależność od połączenia z Internetem
 • Problematyczny wybór platformy webinarowej
 • Mniejsze zaangażowanie uczestników (gdy szkolenie jest nieciekawe)

 

Czy szkolenie przez internet są opłacalne?